Vi viker oss inte

När vi idag säger att Sverige inte kommer att vika sig för terrorismen undrar vi hur skyddet ser ut för vårt demokratiska statsskick och våra mänskliga rättigheter.

En ytlig kontroll visar att det är förvånande lätt att ändra på det som vi uppfattar som självklart.

Två enkla vägar finns att ändra grundlagens alla regler, även att avskaffa det demokratiska statsskicket och våra mänskliga rättigheter.

Allt kan avskaffas genom en folkomröstning eller genom två beslut i riksdagen med mellanliggande val enligt vår regeringsform.

Vad en folkomröstning om våra grundläggande rättigheter får för resultat i orostider är inte lätt att förutse och innefattar stora risker. Det är dessutom så att om vi får en majoritet som vill ändra vår grundlag vid 2018 år val kan allt vara ett minne blott i början av 2020. Hur många är medvetna om detta?

Andra länder har insett att demokrati behöver värnas och skapat ett absolut skydd för demokratin och mänskliga rättigheter. I ett flertal länder finns det reglerat ett absolut förbud mot beslut som står i strid med ett demokratiskt statsskick och mänskliga rättigheter.

Varför har vi inte samma skydd i Sverige? Det föreligger inte något hinder för att göra detsamma i våra svenska grundlagar.

En regel kan enkelt tas in i grundlagen som anger att de mänskliga rättigheter och det demokratiska statsskicket inte kan avskaffas – inte av någon – inte ens av en majoritet i riksdagen.

Det vi uppfattat som självklart – demokrati och mänskliga rättigheter – kan endast med säkerhet bestå om vi inför liknande ändringsskydd i svensk grundlag som andra länder redan har.

MR-stiftelsen 2017-04-09