NyheterUpprop 10 mars 2017

Inbjudan_MR_stiftelsen_mars_2017

Kritik från FN angående mänskliga rättigheter i Sverige

escr-kommitt-ns-slutsatser-och-rekommendationer-6e-rapporten-juni-2016

iccpr-kommittens-slutsatser-och-rekommendationer-7-e-rapporten-april-2016

 

Blogg

Vi viker oss inte

När vi idag säger att Sverige inte kommer att vika sig för terrorismen undrar vi hur skyddet ser ut för vårt demokratiska statsskick och våra mänskliga rättigheter. En ytlig kontroll …