Vi behöver dig!

Var med i höstens granskning av riksdagens motioner för att kartlägga möjliga hot mot grundläggande mänskliga fri- och  rättigheter.

Vill du vara med och granska årets motioner i Riksdagen? MR-stiftelsen, där alla engagerar sig ideellt, kommer att granska årets motioner utifrån FN-deklarationer och konventioner, samt svensk grundlag.

Granskningen sker i tre faser. Under fas 1 sorterar vi motionerna enligt våra kriterier och väljer ut de motioner som ska granskas. Under fas 2 granskar vi noggrant de motioner som riskerar bryta mot kärnkonventioner och grundlag. Under fas 3 skriver vi rapport och publicerar vår granskning.

Vi startar arbetet den 19 oktober och söker nu dig som vill hjälpa oss med granskningen. Du kommer få en kortare utbildning för ändamålet innan vi alla sätter igång. Arbetet pågår fram till mitten av december och omfattar ca 10-12  timmar totalt. 

Vi söker dig som är MR-kunnig genom dina studier, intresse eller yrke.Hör av dig och anmäl ditt intresse  till vår ordförande Edna Eriksson, edna.eriksson@gmail.com eller till Marco Helles, marco@marcohelles.se senast den 15 oktober.